Om je in te schrijven, vul alsjeblieft het volgende formulier in.

Elk jaar wordt de contributie geïnd door de vereniging. Dit zal gebeuren aan de hand van een automatische incasso, en de contributie staat vastgesteld op vijftien euro. Behalve de contributie zijn er verder geen kosten verbonden aan lidmaatschap. Let op dat we de contributie pas kunnen innen wanneer je een machtigingsformulier hebt ondertekend. We zullen jou daarover informeren wanneer je je hebt aangemeld voor de vereniging, en dit zal dus later in het jaar plaatsvinden.

Als je het volgende studiejaar filosofie gaat studeren, kan je je ook alvast inschrijven.