Het Symposion bestuur ‘18 – ‘19

Nu het Instituut voor Wijsbegeerte in het prachtige P.J. Veth gebouw is gevestigd en de eerste lichting Philosophy: global and comparative perspectives studenten zijn propedeuse heeft bemachtigd, staat iedereen weer aan de start van een nieuw jaar.

Met de komst van een tweede bachelor filosofie is niet alleen het aantal studenten, maar ook het ledenaantal van Symposion gegroeid! De grotere diversiteit aan leden is een verrijking voor de vereniging en brengt veel mogelijkheden met zich mee. Het bestuur zal zich dan ook gaan richten op het mengen van de twee bachelors om zo Symposion dé sociale hang-out van de Leidse filosofen te maken. Daarnaast zullen zij de commissie structuur nog verder ontwikkelen, de website als de primaire informatiebron maken en de evenementen volgens een duidelijke structuur organiseren.

Het Symposion bestuur ‘18-’19 verwelkomt alle eerstejaars studenten en hoopt dat zij zich snel thuis gaan voelen in Leiden, op de studie en bij Symposion!