Alle persoonsgegevens die geleverd worden aan Studievereniging Symposion worden vertrouwelijk behandeld, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG-wet’) die sinds mei 2018 van kracht is. Alle persoonsgegevens die hier ingevuld worden, zullen behandeld worden door slechts het bestuur van SV Symposion. Financiële gegevens worden verwerkt door de Penningmeester van de vereniging, andere persoonsgegevens worden verwerkt door de Secretaris. Alle ingediende gegevens mogen te allen tijde ingetrokken worden door het desbetreffende lid (door middel van uitschrijving, hiervoor kan contact gelegd worden met het bestuur), en mogen door het lid op verzoek worden ingezien.

Alle media op de website (waaronder foto’s, video’s, verslagen, e.d.) zijn in het bezit van SV Symposion (tenzij anders aangegeven). Er wordt altijd toestemming gevraagd aan de personen die zichtbaar zijn op zulke vormen van media of het materiaal gepubliceerd mag worden.