Education commissie

De Education Commissie van studievereniging Symposion focust zich op een scala aan opleiding-gerelateerde evenementen en projecten. Het doel van de commissie is om het cruciale en vaak vergeten fundament van het filosoferen in zijn evenementen te incorporeren, het combineren van nieuwe filosofische ideeën met onmiddellijke open discussie. Dialoog is essentieel omdat het filosofische ideeën bevordert: een open idee kan worden uitgedaagd en heeft dus meer waarde dan een verborgen idee. 

De Education commissie organiseert twee tweemaandelijkse evenementen: Pub Lectures en Philosophy Nights. De commissie organiseert ook tutor sessies voor verschillende vakken binnen BA Philosophy van de Universiteit van Leiden zoals Logica en Ethiek. Boven deze kernprojecten is er nog tijd en energie over voor speciale evenementen, die door elk lid aan het team kan worden voorgesteld! Voorgaande speciale evenementen zijn onder andere Vrouwen binnen de Filosofie en het Alumni evenement. 

De tweemaandelijkse Pub Lectures en Philosophy Nights zijn een manier voor studenten om te verbinden en filosofische ideeën te bediscussiëren op een manier die niet beperkt wordt door academische normen. De Pub Lectures verplaatsen het conventionele college uit het klaslokaal naar het schemerig verlichte en met drank overvloeiende cafe, waar de geliefde professors van Leiden hun inzichten bieden in hun favoriete onderwerpen en verbinden raken met studenten in een ontspannen omgeving. Philosophy nights, daarentegen, geven studenten de kans om zelf colleges te geven. Om de maand is iedereen welkom om hun filosofische ideeën omtrent een bepaald thema te delen met andere leden in een veilige en ondersteunende sfeer. 

Een veilige en ondersteunende sfeer is ook aanwezig in de tutor sessies, die een van de kern projecten van de Education commissie vormen. De tutor sessies worden gegeven door studenten voor studenten. De sessies zijn voornamelijk gericht op logica, wat een struikelblok vormt voor velen, maar de tutor sessies kunnen worden uitgebreid naar elk vak zolang de vraag naar hulp groot genoeg is. In toevoeging tot de tutor sessies, heeft de Education commissie ook het Academic Care project geïmplementeerd om zo de studies van leden nog verder te bevorderen. Het doel van het Academic Care project is om ruimte en middelen te geven om Symposion leden de capaciteit te geven om zichzelf beter te oriënteren binnen het filosofie programma.  

Op dit moment organiseert de Education Commissie ook een aantal experimentele projecten die, als ze succesvol blijken, zich bij de prestigieuze lijst met kern projecten kunnen aansluiten. Een van deze lopende projecten is de Phaedo seminar, die filosofie studenten op een reis neemt door een gehele Plato dialoog, de Phaedo, die helaas niet genoeg aandacht krijgt in het vak Griekse en Romeinse filosofie. 

Alle projecten van de Education Commissie zijn ooit begonnen als slechts ideëen, en dus handelt de commissie als een katalysator voor het geven van leven aan deze filosofische projecten door middel van een gemotiveerd team. Alle projecten hebben als doel om het filosofisch denken van Symposion leden te ondersteunen en om filosofische discussie tot de vrij tijd van studenten uit te breiden, allemaal zodat Symposion leden individueel en als collectief kunnen groeien.