Om je in te schrijven, vul alsjeblieft het onderstaande document in. Dit kan je ingevuld en ondertekend inleveren bij een bestuurslid, of inscannen en opsturen via de mail (zie de contactpagina). Vergeet niet bij “kenmerk machtiging” je studentnummer in te vullen!

Elk jaar wordt de contributie geïnd door de vereniging. Dit zal gebeuren aan de hand van een automatische incasso, en de contributie staat vastgesteld op vijftien euro. Behalve de contributie zijn er verder geen kosten verbonden aan lidmaatschap.

Als je het volgende studiejaar filosofie gaat studeren, kan je je ook alvast inschrijven.