De Raad van Advies (RvA) bestaat uit Symposion-leden die graag meewerken aan Symposion, en het huidige bestuur willen adviseren. De leden van de RvA zijn oud-bestuursleden die een affiniteit hebben met alles wat bij een vereniging komt kijken. Ze zijn aanwezig bij de ALV en stellen daar kritische vragen aan het bestuur, maar bieden ook oplossingen. Ook adviseren ze buiten de ALV het bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd.

Het is niet mogelijk om je aan te melden voor de RvA, hiervoor word je voorgedragen. De nieuwe RvA wordt over het algemeen geformeerd tijdens de begrotings-ALV, de ALV die plaatsvindt na de wissel-ALV en waarin de begroting van het komende bestuursjaar wordt voorgesteld aan de leden.