Kascommissie

De kascommissie zal voor de vereniging de uitgaven controleren. De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitgaven, en de kascommissie moet ervoor zorgen dat de penningmeester zijn taak juist heeft uitgevoerd. De primaire taak van leden van de kasco is het controleren of alle uitgaven gerechtvaardigd kunnen worden (of bijvoorbeeld de bijhorende facturen en bonnetjes aanwezig zijn). De kasco zal aan het einde van het bestuursjaar tijdens een ALV beoordelen of de penningmeester zijn taak goed heeft volbracht. De kasco wordt vaak intern geformeerd, en de kandidaten worden door het bestuur gekozen. De kasco is niet veel werk, maar is erg belangrijk voor de financiële gezondheid van de vereniging.